Aktuellt.

Felaktigt besked från skatteupplysningen innebar slutet för danskvällarna – efter stämning betalar Skatteverket banbrytande ersättning
2017-10-17 Admin

Felaktigt besked från skatteupplysningen innebar slutet för danskvällarna – efter stämning betalar Skatteverket banbrytande ersättning

På bilden: Carl-Johan Allansson, ombud från Nordia, Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess, samt klienterna Per Westermark och Tomas Wiklöf.

Skatteverkets felaktiga besked om hur Per Westermark och Tomas Wiklöf skulle betala moms för sina danstillställningar innebar slutet för deras danskvällar. I februari stämde de Skatteverket med hjälp av Rättvis skatteprocess. Nu har de fått rätt och myndigheten betalar ersättning.

När Tomas Wiklöf och Per Westermark från Sundsvall skulle anordna dans frågade de Skatteverket flera gånger vilken momssats som de skulle ha på entrébiljetterna. De svar som Skatteverket gav genom skatteupplysningen var felaktiga. Myndigheten sa vid flera tillfällen 6 procent istället för 25 procent, som i själva verket är korrekt. Felet som uppmärksammades först flera år senare kostade Per och Tomas flera hundratusentals kronor och innebar slutet för deras danser.

I mitten av februari lämnade Per och Tomas in en stämningsansökan tillsammans med den opinionsbildande stiftelsen Rättvis skatteprocess. Där krävde de skadestånd för den ekonomiska skadan efter Skatteverkets felaktiga besked. Nu står det klart att de får tillbaka 150 000 kr av de ursprungligen krävda 173 000 kr efter att parterna träffat en förlikning. Det motsvarar 87 procent av det ursprungliga kravet.

– Vi är jätteglada. Vi visste att vi gjort rätt för oss. Att Skatteverket nu medger att de gjort fel genom att betala tillbaka nästan all skatt är fantastiskt, säger Per och Tomas.

– Det här ska ses som ett erkännande från Skatteverket att de agerat felaktigt. Vi är glada att vi kunnat hjälpa Per och Tomas att få upprättelse efter hur de blivit behandlade, säger Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess.

Per och Tomas är inte ensamma om att få felaktiga svar från Skatteverket. Rättvis skatteprocess har varit i kontakt med många andra som också litat på de svar de fått från skatteupplysningen och råkat illa ut.

– Det är viktigt att man kan lita på de svar man får från skatteupplysningen och Skatteverket. Om Skatteverket inte tar ansvar för de råd de ger riskerar många småföretagare, som Per och Tomas, att få problem. Därför är det bra att Skatteverket nu betalar ersättning för skadan. Vi hoppas att Skatteverket nu är beredda att backa i fler fall där det blivit fel, säger Carl Göransson.

Om fallet

Vid danstillställningar ska en momssats om 25 procent tillämpas. Trots det gav Skatteverket vid upprepade tillfällen beskedet till Tomas och Per att de skulle ta ut 6 procent. Myndighetens felaktiga svar blev dyrt.

– Vi fick lägga ner allt. Det blev alldeles för dyrt för oss driva verksamheten vidare. Det var verkligen tråkigt, säger Per och Tomas.

Det var när Skatteverket gick igenom momsredovisningarna för företaget som felet upptäcktes. Sammanlagt höjdes skatten med nästan 200 000 kronor. Trots att det finns flera inspelningar där Skatteverket i efterhand ger samma felaktiga svar till andra som frågar stod myndigheten fast vid sitt beslut.

Här finner mer information om fallet: http://rattvisskatteprocess.se/dansfallet/

Här finns domen: https://drive.google.com/file/d/0B1ANyKgb4sqSSjBZV2RmRkc3UDQ/view?usp=sharing

Ombud för Per och Tomas bolag var advokaterna Olle Kullinger och Carl-Johan Allansson från Advokatfirman Nordia.

Om juridiken

Skadeståndslagens 3 kap. 3 paragraf stadgar att enskilda kan få ersättning för den skada som orsakas på grund av en myndighets felaktiga råd eller upplysning. Det är den bestämmelse som Rättvis skatteprocess använt  i Tomas och Pers fall.