Vill du ha hjälp?

Vill du har vår hjälp? Kontakta oss genom att mejla oss på info@rattvisskatteprocess.se. Notera att vi endast tar oss an fall där Skatteverket är motpart eller som på annat sätt går att koppla till skatteprocessen.

Du bör redan i det första mejlet bifoga eventuella beslut, granskningspromemorior, domar eller andra handlingar som finns kopplat till ditt fall. Vi är även tacksamma om du kort redogör för vad som hänt och var processen står just nu.

Rättvis skatteprocess är en ideell organisation som helt finansieras genom donationer och begränsade resurser. Det medför att vi kan bli tvungna att prioritera bland inkomna fall. Vi har därför också svårt att återkomma till alla som hör av sig till oss.

Vi har inte möjlighet att svara på frågor kring gällande lagstiftning eller liknande över telefon.

Vanligtvis tar en till två månader från det att vi fått ta del av ett fall tills dess att vi kan erbjuda hjälp, förutsatt att vi åtar oss att driva fallet.