Donationer

Då Rättvis skatteprocess inte tar ut någon ersättning från de klienter som organisationen företräder är vi beroende av donationer från enskilda och företag.

Vi har ett 90-konto och står således under Svensk Insamlingskontrolls kontroll.

Vi organiserar vår verksamhet kostnadseffektivt. Det innebär att vi inte har någon personal, utöver en arvoderad verkställande ledamot och våra studentjurister. Den externa kompetens inom juridik och liknande som vi tar hjälp av hjälper oss med de fall vi driver pro bono eller till rabatterat pris.

Vill du hjälpa oss genom en donation? Alla summor är välkomna.

Bankgironummer: 900-6461

Swish: 123 216 94 49

Enligt krav från Svensk Insamlingskontroll redovisar vi att vårt fullständiga namn är Insamlingsstiftelsen Rättvis skatteprocess. Vi är registrerade under organisationsnummer: 802480-0164. Stiftelsens stadgar finns här.

Årsredovisning för 2020 finns här.