Dansfallet – vinst

Skatteverkets miss innebar slutet för deras danskvällar

Skatteverkets felaktiga besked om hur Per Westermark och Tomas Wiklöf skulle betala moms för sina danstillställningar innebar slutet för deras danskvällar. I februari stämde de Skatteverket med hjälp av Rättvis skatteprocess. Nu har de fått rätt och myndigheten betalar ersättning.

När Tomas Wiklöf och Per Westermark från Sundsvall skulle anordna dans frågade de Skatteverket flera gånger vilken momssats som de skulle ha på entrébiljetterna. De svar som Skatteverket gav genom skatteupplysningen var felaktiga. Myndigheten sa vid flera tillfällen 6 procent istället för 25 procent, som i själva verket är korrekt. Felet som uppmärksammades först flera år senare kostade Per och Tomas flera hundratusentals kronor och innebar slutet för deras danser.

I mitten av februari lämnade Per och Tomas in en stämningsansökan tillsammans med den opinionsbildande stiftelsen Rättvis skatteprocess. Där krävde de skadestånd för den ekonomiska skadan efter Skatteverkets felaktiga besked. Nu står det klart att de får tillbaka 150 000 kr av de ursprungligen krävda 173 000 kr efter att parterna träffat en förlikning. Det motsvarar 87 procent av det ursprungliga kravet.

– Vi är jätteglada. Vi visste att vi gjort rätt för oss. Att Skatteverket nu medger att de gjort fel genom att betala tillbaka nästan all skatt är fantastiskt, säger Per och Tomas.

– Det här ska ses som ett erkännande från Skatteverket att de agerat felaktigt. Vi är glada att vi kunnat hjälpa Per och Tomas att få upprättelse efter hur de blivit behandlade, säger Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess.

Per och Tomas är inte ensamma om att få felaktiga svar från Skatteverket. Rättvis skatteprocess har varit i kontakt med många andra som också litat på de svar de fått från skatteupplysningen och råkat illa ut.

– Det är viktigt att man kan lita på de svar man får från skatteupplysningen och Skatteverket. Om Skatteverket inte tar ansvar för de råd de ger riskerar många småföretagare, som Per och Tomas, att få problem. Därför är det bra att Skatteverket nu betalar ersättning för skadan. Vi hoppas att Skatteverket nu är beredda att backa i fler fall där det blivit fel, säger Carl Göransson.

Per och Tomas brinner för dans

 

Tomas Wiklöfs och Per Westermarks största hobby är dans. Det var därför de hösten 2010 bestämde sig för att starta ett företag och anordna danstillställningar i egen regi. Inledningsvis hjälpte de Folkets hus men efter att organisationen lade ner dansverksamheten efter en för dyr dansgala tog Tomas och Per över ansvaret för verksamheten i lokalerna.

– Både jag och Tomas brinner ju för dans och har länge engagerat oss ideellt. När vi fick möjlighet att anordna dans i Folkets Hus lokaler i Sundsvall och dessutom få ersättning för var det klart vi nappade, även om vi först aldrig avsåg att ta betalt för vår hobby, säger Per.

För att kunna arrangera danstillfällena behövde Per och Tomas ett företag för att sköta räkenskaperna. När man startar företag är det många regler att hålla koll på. Därför valde de att kontakta Skatteverket för att får hjälp.

– Inledningsvis var vi osäkra på vilken momssats vi skulle ha på våra entrébiljetter så vi ringde Skatteverket. Där var svaret solklart ­– det var sex procent moms som gällde, säger Tomas.

När Tomas och Per skulle redovisa momsen blev deras dåvarande redovisningshjälp osäker på vad som egentligen gällde och anade att myndigheten hade fel. Han valde därför att ringa Skatteverket för att kontrollera uppgiften. Även han fick svaret att den var sex procent moms som skulle betalas in.

Skatteverkets felaktiga svar blev kostsamt

Att lita på det svar som Tomas och Per fått från myndigheten blev kostsamt. Skatteverket hade fel.

– Med facit i hand skulle vi ju aldrig litat på dem. I själva verket är det 25 procent moms som gäller vid danstillställningar. Och det blev ju smärtsamt uppenbart när Skatteverket krävde oss på flera hundratusen kronor vid upptaxeringen. Dessutom fick vi betala skattetillägg, så kallad straffskatt, på 20 procent vilket blev riktigt dyrt, säger Per.

Skattetillägg är en extra straffskatt man får betala i det fall den uppgift man lämnat till Skatteverket inte stämmer. I Tomas och Pers fall handlade det om 20 procent på den summa de missat att betala in.

Efter att Skatteverket valt upptaxera Per och Tomas verksamhet gick det inte längre att få den att gå runt. De valde att lägga ner.

– Vi fick lägga ner allt. Det blev alldeles för dyrt för oss driva verksamheten vidare, säger Tomas.

– Det var verkligen tråkigt. Vi försökte bara göra rätt för oss, flikar Per in.