Aktuellt.

Riksdagen kräver utökad utredning om företrädaransvaret
2018-04-04 Admin

Riksdagen kräver utökad utredning om företrädaransvaret

Riksdagen kräver en utökad utredning av företrädaransvaret. Det står klart efter ett beslut som kom i förra veckan. ”Det är mycket välkommet. Vi anser att den nu pågående utredningen har fått för snäva direktiv”, säger Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess. 

Hösten 2017 beslutade regeringen att tillsätta en utredningen om det skatterättsliga företrädaransvaret. Utredningen utförs av den statliga myndigheten Statskontoret och ska vara klar i 31 maj 2018. Utredningen ska titta närmare på reglerna om hel eller delvis befrielse samt möjligheterna till anstånd och föreslå lämpliga förändringar om nödvändigt.

Flera organisationer, däribland Rättvis skatteprocess, har riktat kritik mot att utredningens direktiv varit för smala och att den genom detta missar den viktigaste frågan: hur bestämmelsen om grov oaktsamhet tillämpas.

Nu står det klart att riksdagen delar kritiken. I ett tillkännagivande från 28 mars kräver man att regeringen vidgar utredningens direktiv och att hela företrädaransvaret utreds.

– Det är bra att riksdagen anser att regeringen bör ge utredningen ett utökat uppdrag. Nu hoppas jag att Magdalena Andersson snabbt hörsamma kraven och utökar utredningens uppdrag, säger Carl Göransson.

Det skatterättsliga företrädaransvaret är en bestämmelse som möjliggör att staten kan kräva privatpersoner på skatteskulder om det företag eller organisation de varit legal eller faktiskt företrädare för inte kunnat betala sina förfallna skatteskulder. För att Skatteverket ska kunna ansöka om företrädaransvar krävs enligt lagtext att företrädaren varit grovt oaksam – något som tolkas mycket strängt.

En av de som råkat illa ut är Rättvis skatteprocess klient Johan Ottsson. Kompisen som ägde bolaget där Johan Ottosson var styrelseledamot blåste såväl Johan som redovisningskonsulten och revisorn och tog pengar ur företaget utan att betala skatt för dessa. Till följd av detta uppstod en skatteskuld på 1,6 miljoner kronor som Skatteverket kräver Johan på. I slutet av februari dömde Högsta förvaltningsdomstolen att Johan skulle betala för kompisens skattefusk. Här kan du läsa hans historia.