Styrelsefallet – förlust

Avslutat: Skatteverket ville tvinga Johan att betala för kompisens skattefusk – förlust

Kompisen som ägde bolaget där Johan Ottosson var styrelseledamot blåste såväl Johan som redovisningskonsulten och revisorn och tog pengar ur företaget utan att betala skatt för dessa. Till följd av detta uppstod en skatteskuld på 1,6 miljoner kronor som Skatteverket kräver Johan på. I slutet av februari dömde Högsta förvaltningsdomstolen att Johan skulle betala för kompisens skattefusk.

Johan Ottosson lever med sin familj strax utanför Stockholm. Tillsammans med några vänner driver han en cykelbutik på Södermalm i Stockholm. Han har även ett förflutet inom yrkestrafikbranschen.

När Johans kompis skulle starta ett budföretag och köra budbilar frågade han Johan om inte han kunde tänka sig att sitta i styrelsen. För att få köra fordon i yrkesmässig trafik krävs en så kallad trafikansvarig, något som man utbildar sig till. Det var en utbildning som Johan hade från ett tidigare jobb.

– Klart man ställer upp för en kompis som behöver hjälp, säger Johan Ottosson.

Eftersom det var en tjänst för en kompis fick Johan ingen lön för styrelsearbetet som trafikansvarig och hade inte heller några ägarandelar i bolaget, som exempelvis aktier.

Då Johan själv driver ett företag var han medveten om de krav som uppställs vid styrelsearbetet i ett aktiebolag. Han hade därför löpande kontakt med företagets redovisningskonsult för att säkerställa att allt sköttes enligt regelboken.

Det visade sig inte vara tillräckligt. Johans kompis som drev budföretaget lurade redovisningskonsulten, revisorn och Johan genom att använda så kallade osanna fakturor och genom dessa lyfta pengar ur bolaget – utan att redovisa skatt. Att Johan, revisorn eller redovisningskonsulten inte upptäckte fusket var inte konstigt. Bolaget uppvisade god ekonomi, hade en stabil orderingång och växte stadigt.

– När det uppdagades att han fuskat med skatten blev jag riktigt, riktigt besviken, säger Johan.

Skatteverket går efter Johan

När Skatteverket upptäckte att allt inte stod rätt till i bolaget valde de att upptaxera verksamheten. Till följd av detta gick företaget i konkurs utan att samtliga skatteskulder var betalda.

När ett företag går i konkurs med skatteskulder brukar Skatteverket ändå försöka driva in de kvarvarande fordringarna. Det gör myndigheten genom att ansöka i domstol om att bolagets styrelseledamöter privat ska betala resten av skatteskulden. Att bolagets tidigare företrädare tvingas betala eventuella skatteskulder kallas för företrädaransvar.

Det var just företrädaransvar som Skatteverket aktualiserade för Johans del – trots att det inte var han som fuskat med skatten. Skatteverket försökte först att få Johans kompis att betala, men när det misslyckades vände sig istället myndigheten med sina krav till Johan.

För att en domstol ska kunna döma om företrädaransvar krävs utöver att det finns skatteskulder förfallna till betalning samt att styrelseledamöterna varit grovt vårdslös. Skatteverket hävdar att Johan varit just grovt vårdslös, en bedömning Rättvis skatteprocess inte delar. Han arbetade inte löpande med bolaget utöver styrelsearbetet och har därför inte personligen tagit del av eller granskat den löpande bokföringen, attesterat fakturor eller granskat underlaget till de löpande skattedeklarationerna, vilket hade krävts för att han över huvud taget skulle ha kunnat upptäcka felaktigheterna. Som styrelseledamot finns inget krav om sådan granskning av ett företags alla ekonomiska åtaganden och dokument.

Förlust i Högsta förvaltningsdomstolen

I slutet av februari avkunnade Högsta förvaltningsdomstolen dom i Johans mål. Tyvärr gick de på Skatteverkets linje och dömde ut företrädaransvar om 800 000 kr. Det var visserligen en halvering av de ursprungliga 1 600 000 som Skatteverket krävde.

– Det är en stor besvikelse för alla inblandade. Vi väntade oss ett annat utfall. Nu återstår för lagstiftaren att åtgärda hur lagen tillämpas, säger Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess.

Johan representerades av Ulf Jansson, BDO, i processen och Rättvis skattprocess finansierade Johans kostnader.