Aktuellt.

Seger för Rättvis skatteprocess: Regeringen tillsätter utredning om delar av företrädaransvaret
2017-09-08 Admin

Seger för Rättvis skatteprocess: Regeringen tillsätter utredning av delar av företrädaransvaret

Rättvis skatteprocess klient Johan Ottsson.

Efter ett intensivt påverkansarbete från bland annat stiftelsen Rättvis skatteprocess tillsätter regeringen en utredning om det skatterättsliga företrädaransvaret. Den ska särskilt titta på tillämpningen av reglerna kring hel eller delvis befrielse samt om anstånd med inbetalning. ”Det är mycket välkommet att regeringen tillsätter en utredning om företrädaransvaret, men vi hade gärna sett att den tog ett ännu bredare grepp”, säger Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om det skatterättsliga företrädaransvaret. Utredningen kommer utföras av den statliga myndigheten Statskontoret och ska vara klar i 31 maj 2018. Utredningen ska titta närmare på reglerna om hel eller delvis befrielse samt möjligheterna till anstånd och föreslå lämpliga förändringar om nödvändigt.

– Det är mycket välkommet att regeringen tillsätter en utredning om företrädaransvaret. Reglernas nuvarande utformning medför nya tragedier varje vecka för privatpersoner vars verksamhet gått i konkurs, säger Carl Göransson och tillägger:

– Min förhoppning är att utredningen ska föreslå en mer balanserad regel än den som gäller i dag. Samtidigt önskar jag att man hade tagit ett grepp kring hela regeln, istället för delar av den som nu blev fallet.

Det skatterättsliga företrädaransvaret är en bestämmelse som möjliggör att staten kan kräva privatpersoner på skatteskulder om det företag eller organisation de varit legal eller faktiskt företrädare för inte kunnat betala sina förfallna skatteskulder. För att Skatteverket ska kunna ansöka om företrädaransvar krävs enligt lagtext att företrädaren varit grovt oaksam – något som tolkas mycket strängt.

– Med nuvarande ordning räcker det i praktiken att du är en dag för sen med att sätta din verksamhet i konkurs om du inte kan betala skatten för att ansvaret ska träda in. Det finns gott om exempel på ordentliga företrädare som gjort sitt bästa och ändå fått privata skulder på hundratusentals kronor på grund av företrädaransvaret, säger Carl Göransson.

En av de som råkat illa ut är Rättvis skatteprocess klient Johan Ottsson. Kompisen som ägde bolaget där Johan Ottosson var styrelseledamot blåste såväl Johan som redovisningskonsulten och revisorn och tog pengar ur företaget utan att betala skatt för dessa. Till följd av detta uppstod en skatteskuld på 1,6 miljoner kronor som Skatteverket kräver Johan på. I slutet av februari dömde Högsta förvaltningsdomstolen att Johan skulle betala för kompisens skattefusk. Här kan du läsa hans historia.