Aktuellt.

Nytt fall: resningsansökan för Kenneth Horndahl
2019-12-20 Admin

Nytt fall: resningsansökan för Kenneth Horndahl

Kenneth Horndahl driver sedan mer än 20 år en åkerifirma i Stockholmsområdet. 2013 upptaxerades Kenneth på grund av påstått osanna fakturor. Beslutet överklagades till både förvaltningsrätt och kammarrätt, vilka båda bortsåg från gällande praxis från Högsta Förvaltningsdomstolen. Läs mer om bakgrunden här.

Rättvis skatteprocess hjälper nu Kenneth att begära resning i Högsta Förvaltningsdomstolen. ”Domstolarna bör rätta de fel de har gjort”, säger Kenneth.

Frågor om fallet besvaras av Patrick Krassén, verkställande ledamot i Rättvis skatteprocess, på patrick.krassen@rattvisskatteprocess.se.