Framgång! Skatteverket backar om familjeföretagarnas personalliggare

John och Sandra Brotschi

Syskonen John och Sandra Brotschi, som driver företaget Schweizermandel, blev plötsligt och oväntat av Skatteverket ålagda skyldighet att föra personalliggare – trots att det aldrig krävts förut. Dessutom fick de 40 000 kronor i straffavgift. De vände sig till Rättvis skatteprocess för hjälp att överklaga. Läs mer om bakgrunden här.

Nyligen fick John och Sandra beskedet att Skatteverket backar, och drar tillbaka beslutet om personalliggarskyldighet. Straffavgiften återbetalas också.

– Det känns förstås väldigt skönt att vi fick rätt. Beskedet är också värdefullt för alla andra som ägnar sig åt handel på marknader, torg och mässor, säger John Brotschi.

Dagens Industri har i dag rapporterat om syskonen Brotschis fall.

– Det är anmärkningsvärt att en kontrollant vidgar myndighetens tolkning av lagstiftningen. Personalliggarlagens definitioner av de branscher och verksamheter som berörs, bör vara tydliga, säger Patrick Krassén, verkställande ledamot för Rättvis skatteprocess.

– Vi är glada att vi kunde få ett tydligt och bra besked om detta snabbt. Som företagare är krångliga regler och oförutsebara beslut från myndigheter ett stort hinder, säger Sandra Brotschi.