Mandelförsäljarna – vinst

I september 2020 meddelade Skatteverket att man backar och drar tillbaka avgiften och personalliggarskyldigheten. ”En sådan verksamhet omfattas absolut inte av personalliggare”, uppgav en företrädare för Skatteverket till Dagens Industri. Läs mer här.

John och Sandra Brotschi blev utan förvarning påförda kontroll- och straffavgift av Skatteverket, för att de inte hade någon personalliggare när de sålde rostade mandlar på en julmarknad. Men deras verksamhet har aldrig krävt personalliggare. Tillsammans med Rättvis skatteprocess överklagar nu John och Sandra beslutet från Skatteverket till Förvaltningsrätten.

Syskonen John och Sandra Brotschi driver familjeföretaget Schweizermandel, baserat i Ambjörnarp i Västra Götaland. Företaget, som grundades av syskonens mor på 1980-talet, tillverkar och säljer rostad och kanderad mandel och annan konfektyr. Försäljningen sker via företagets egen hemsida och från stånd vid marknader, festivaler, mässor, utställningar och dylika arrangemang.

I november ifjol gjorde Skatteverket ett oaviserat kontrollbesök hos Schweizermandels försäljningsstånd på Lisebergs julmarknad. Sådana besök är John och Sandra vana vid att det sker återkommande kontroller av att försäljare på marknader följer lagen om kassaregister.

Men denna gång ville inspektörerna också se personalliggaren. Någon sådan hade John och Sandra inte.

– Vi hade aldrig fått fråga om personalliggare förut, vilket var rimligt eftersom vi inte bedriver någon restaurangverksamhet. Vi säljer rostade mandlar i påsar, som kunderna tar med sig hem eller ger bort i present. Därför blev vi både förvånade och upprörda över att plötsligt få 40 000 kronor i avgift, säger John Brotschi.

Inte att jämföra med restauranger

Vilka verksamheter som omfattas av kravet på personalliggare regleras i skatteförfarandelagen, SFL. Restaurangverksamhet omfattas, och i lagen exemplifieras sådan verksamhet med ”restaurang, pizzabutik och annat liknande avhämtningsställe, gatukök, kafé, personalmatsal, catering och centralkök”.

Skatteverket menar dock att definitionen ska utgå från SCB:s näringsgrensindelning (SNI), och att det avgörande ”är att måltiderna ska vara avsedda att ätas omedelbart, inte vilken typ av etablissemang som erbjuder dem”. Det är detta kriterium som Skatteverket grundar personalliggarplikten för Schweizermandel på.

– Vi säljer både färdiga förpackningar och mandlar i lösvikt från våra stånd, men de är inte avsedda att ätas på plats. Det går alltså inte att jämföra vår verksamhet med en korvkiosk eller en food truck så som Skatteverket påstår, säger Sandra Brotschi.

Godtyckliga beslut leder till oförutsägbarhet

Bara några dagar innan inspektionen på Liseberg hade Skatteverket gjort ett kontrollbesök när Schweizermandel deltog på Tjolöholms julmarknad. Då ställdes ingen fråga om personalliggare. Syskonen Brotschi har också kontaktat Skatteupplysningen hos Skatteverket vid två separata tillfällen och frågat om verksamheten kräver personalliggare, och båda gångerna fick de besked av handläggarna att deras verksamhet inte kräver personalliggare. Ändå påförde Skatteverket dem kontrollavgifter.

– Rättvis skatteprocess ser det som mycket problematiskt att enskilda tjänstemän på Skatteverket kan utvidga skyldigheten till personalliggare eller andra kontrolluppgifter. Det leder till godtycklighet i myndighetsutövningen, olik behandling av skattskyldiga och oförutsägbarhet för näringsidkare, säger Patrick Krassén, verkställande ledamot i Rättvis skatteprocess.

John och Sandra får hjälp av Rättvis skatteprocess

Rättvis skatteprocess hjälper nu syskonen Brotschi att överklaga Skatteverkets beslut.

– Denna typ av oförutsägbara och till synes godtyckliga beslut innebär inte bara en ekonomisk risk för småföretagare, de riskerar också leda till ett minskat förtroende för skattesystemets legitimitet och att Skatteverket agerar neutralt som myndighet, säger Patrick Krassén.

I överklagandet företräds John och Sandra av Filip Savic, advokat vid Sundberg & Savic.

Frågor besvaras av Patrick Krassén, verkställande ledamot i Rättvis skatteprocess, på patrick.krassen@rattvisskatteprocess.se.