Aktuellt.

Förvaltningsrätten nekar ombudsersättning trots behov – eftersom Rättvis skattprocess finansierat processen
2017-10-16 Admin

Förvaltningsrätten nekar ombudsersättning trots behov  – eftersom Rättvis skattprocess finansierat processen

Trots vinst och behov av ombud nekar förvaltningsrätten Paul och Pascale Reif ersättning för ombudkostnaderna. Anledningen är att Rättvis skatteprocess varit med och finansierat processen.

I fredags avkunnades dom i Fastighetsfallet som gällde ett antal villatomtförsäljningar. Tack vare Rättvis skatteprocess vann Paul och Pascale Reif vann delvis i förvaltningsrätten och fick den skatt de ska betala nedsatt.

När domen kom stod det klart att Paul och Pascale inte får någon ersättning för sina rättegångskostnader trots att de delvis vann. Domstolen skriver att det är eftersom Rättvis skatteprocess varit med och finansierat processen.

Man utgår från ett fall från Regeringsrätten (RÅ 2005 ref. 93) där Svenska spel haft ett affärsintresse i utfallet och därför finansierat den skattskydliges domstolsprocess. Även i det fallet nekades den skattskydlige ersättning för kostnaderna.

– Det här är helt uppåt väggarna. Ska detta gälla för alla som får hjälp att finansiera sina kostnader i ett skattemål? Om man till exempel vänder sig till sin familj för att få hjälp med pengar borde man enligt förvaltningsrättens tolkning inte få ersättning eftersom man inte haft några kostnader. Det kan inte vara lagstiftarens mening, säger Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess, och fortsätter:

– I förarbetet till bestämmelsen domstolen lutar sig mot framgår att de regler som förvaltningsrätten tillämpar när den nekar Paul och Pascale ersättning främst tar sikte på ersättningar från rättsskyddsförsäkringar. Trots att domstolen känner till detta väljer de att bortse från det. Det är orimligt.

***

Här finns hela domen:

Här finns mer information om fastighetsfallet.