Fastighetsfallet- förlust

Skatteverkets handläggare bidrog till ryktesspridning om familjen Reif

Paret Reif förlorade tyvärr processen mot Skatteverket i kammarrätten.

Skatteverkets handläggare bidrog till ryktesspridning om Pascale och Paul Reif bland grannar och affärskontakter. Dessutom anklagade myndigheten dem för skattefusk och krävde dem på miljontals kronor i ytterligare skatt. ”Vi kände oss chanslösa”, säger Paul Reif.

Paul och Pascale Reif är entreprenörer med många järn i elden. Tillsammans driver de flera företag. Det var efter att Skatteverket granskat ett av Pauls företag som allt började.

– Skatteverket hade tittat på ett av mina företag och det gick utan anmärkning. Jag hade inte gjort något fel utan allt var i sin ordning. Det var då man började titta på vår privatekonomi istället, säger Paul Reif.

Skatteverkets granskning av hans företag hade resulterat i ett så kallat noll-PM, det vill säga en granskning där inga fel kunnat konstateras. Att ett företag inte får en anmärkning på något sätt när Skatteverket inleder en granskning sker relativt sällan.

När myndigheten sedan inledde sin granskning av Pauls privatekonomi intresserade den sig särskilt för sju husaffärer, beroende på hur man räknar, varav två varit privatbostad som Paul och Pascale genomfört mellan 2009 till 2013.

– När vi började bygga det första huset ansökte vi om F-skattsedel och fick avslag av Skatteverket eftersom de ansåg att det inte var fråga om näringsverksamhet. Ett par år senare kom myndighet och hävdade att våra byggen visst var näringsverksamhet och ville upptaxera oss, säger Pascale.

En utredning med många fel

Under tiden som Skatteverket utrett Pascale och Paul Reif har mycket gått fel. Inledningsvis utreddes endast Paul, men utredningen kom snart att även omfatta Pascale.

Den första handläggaren som utredde Pauls fall ringde till affärskontakter och grannar på kvällar och helger. I samtalen handläggaren berättade att man utredde Paul för att ha fuskat med skatten.

– Folk började ju prata och det var riktigt jobbigt, säger Paul.

Skatteverket utredde även Paul för att ha skattefuskat genom att ha använt så kallade osanna fakturor för att få lägre skatt när han sålde husen. Det är en anklagelse myndigheten nu backat från eftersom det inte fanns bevis för påståendena.

Under utredningen har Skatteverket Tipp-Ex:at i ett dokument innan de lagts till akten. Dessutom har flera personer som förhörts av myndigheten med anledning av utredningen bestridit de anteckningar som myndigheten tagit och som sedan använts som bevisning när de fått klart för sig vad som står i dem.

Under de tre år som Pascale och Paul Reif utretts av myndigheten har de sammanlagt haft fem olika handläggare. Att man frekvent bytt handläggare så ofta har bidragit till att processen tagit längre tid än den borde och resulterat i en hel del extrajobb för Pascale och Pauls ombud. Enligt Paul och Pascales beräkningar har den felaktiga handläggningen kostat dem drygt 300 000 kronor i extra kostnader.

Nu hjälper Rättvis skatteprocess Pascale och Paul Reif mot Skatteverket

– Det ska inte få gå till som det gjort i Pascale och Paul Reifs fall. Här kan man ifrågasätta om handläggare agerat i strid med gällande riktlinjer, säger Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess och fortsätter:

– Till skillnad från i exempelvis brottmål har man inte rätt till ett offentligt finansierat ombud i skattemål. Pascale och Paul har haft tur som kunnat skrapa ihop pengar för en kunnig jurist. Tyvärr har inte alla den möjligheten, säger Carl Göransson.

Rättvis skatteprocess företräder Pascale och Paul genom advokat Olle Kullinger, partner på Advokatfirman Nordia.