Aktuellt.

Efter larmsiffrorna: Arbetsgrupp tillsatt för att förbättra skatteprocessen
2018-09-25 Admin

Efter larmsiffrorna: Arbetsgrupp tillsatt för att förbättra skatteprocessen

I maj 2018 presenterade Rättvis skatteprocess statistik – framtagna i samarbete med Demoskop – som visade att svenska advokater förtroende för förvaltningsdomstolarna inom skatteområdet är mycket lågt. Bland annat visade siffrorna att 61 procent av advokaterna som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska. Nu har en arbetsgrupp tillsatts för att komma till rätta med problemet. 

Arbetsgruppen består av 14 representanter från förvaltningsdomstolarnas tre instanser, från Skatteverket och från Advokatsamfundet. Första mötet hölls på på Kammarrätten i Stockholm den 24 september 2018. Mötet inleddes av Kammarrätten i Stockholmss president Thomas Rolén, Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm samt Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing.

– Utmaningarna för förvaltningsdomstolarna är omfattande enligt de advokater som svarat på vår undersökning. En klar majoritet anser att domstolrna är partiska, skriver otydliga domar och gör bristfälliga bevisvärderingar. Det är därför mycket positivt att en arbetsgrupp tillsats för att komma till ordning med problemen, säger Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess.

Arbetsgruppen för utveckling av skatteprocessen består av följande personer:

 1. Advokat Sven-Åke Bergkvist, Mannheimer Swartling
 2. Advokat Börje Leidhammar, Advokatfirman Leidhammar
 3. Advokat Mattias Schömer, Advokatfirman Vinge
 4. Advokat Kristina Söderman, Ahlford Advokatbyrå
 5. Rättschefen Gunilla Hedvall, Skatteverket
 6. Enhetschefen Eva Mårtensson, Skatteverket
 7. Experten Olof Sundin, Skatteverket
 8. Experten Pontus Thulin, Skatteverket
 9. Experten Kristian Zeman, Skatteverket
 10. Justitierådet Mari Andersson, Högsta förvaltningsdomstolen
 11. Lagmannen Marie Jönsson, Kammarrätten i Stockholm (sammankallande)
 12. Lagmannen Petter Classon, Kammarrätten i Göteborg
 13. Chefsrådmannen Michael Erliksson, Förvaltningsrätten i Stockholm
 14. Chefsrådmannen Peter Kristiansson, Förvaltningsrätten i Malmö

Här finns undersökningen i sin helhet.