Styrelseledamot i Rättvis skatteprocess utsedd att leda Skatteverket

Annika Lundius

Annika Lundius, ledamot av styrelsen för Rättvis skatteprocess, har av regeringen utsetts till ledamot i Skatteverkets styrelse.

Från och med 1 september har Skatteverket en styrelse, som är myndighetens ledning och har det fulla ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Annika Lundius tillträdde som ledamot i Rättvis skatteprocess styrelse 2020. Hon har en juristexamen och har varit rättschef och tillika finansråd i finansdepartementet. Hon har tidigare även varit verkställande direktör i Försäkringsförbundet, nuvarande Svensk Försäkring, samt vice vd i Svenskt Näringsliv och har styrelseuppdrag i bland annat Industrivärden.

Fram till 2018 hade Skatteverket ett insynsråd, som då avskaffades. Återupprepad kritik har riktats, bland annat i riksdagen, mot att det gått tre år från att insynsrådet avskaffades till att styrelsen utsågs.

– Det är bra att Skatteverket nu äntligen har fått den styrelse som regeringen aviserade redan 2018. Egentligen är det upprörande att det har tagit så lång tid. Det ligger på regeringen att styrningen av Skatteverket, och insynen i myndigheten, utformas på ett sätt som möjliggör granskning och som stärker rättssäkerheten. Annika Lundius är en utmärkt person för att säkra dessa viktiga funktioner i styrelsen, säger Patrick Krassén, verkställande ledamot i Rättvis skatteprocess.