Aktuellt.

Stämningsansökan i dag: Skatteverkets miss innebar slutet för deras danser – nu stämmer Per och Tomas myndigheten
2017-03-09 Admin

Stämningsansökan i dag: Skatteverkets miss innebar slutet för deras danser – nu stämmer Per och Tomas myndigheten

När Tomas Wiklöf och Per Westermark från Sundsvall skulle anordna dans frågade de Skatteverket flera gånger vilken momssats som de skulle ha på entrébiljetterna. De svar som Skatteverket gav var felaktiga. Felet uppmärksammades först flera år senare och kostade Per och Tomas flera hundratusentals kronor. I dag lämnar de med hjälp av stiftelsen Rättvis skatteprocess in en skadeståndsansökan till domstol.

Vid danstillställningar ska en momssats om 25 procent tillämpas. Trots det gav Skatteverket vid upprepade tillfällen beskedet till Tomas och Per att de skulle ta ut 6 procent. Myndighetens felaktiga svar blev dyrt.

– Med facit i hand skulle vi ju aldrig litat på dem. I själva verket är det 25 procent moms som gäller vid danstillställningar. Och det blev ju smärtsamt uppenbart när Skatteverket krävde oss på flera hundratusen kronor vid upptaxeringen. Dessutom fick vi betala skattetillägg, så kallad straffskatt, på 20 procent vilket blev riktigt dyrt, säger Per.

Det var när Skatteverket gick igenom momsredovisningarna för företaget som felet upptäcktes. Sammanlagt upptaxerades de på nästan 200 000 kronor. Trots att det finns flera inspelningar där Skatteverket i efterhand ger samma felaktiga svar till andra som frågar stod myndigheten fast vid sitt beslut.

Skatteverkets beslut innebar slutet för deras dansföretag.

– Vi fick lägga ner allt. Det blev alldeles för dyrt för oss driva verksamheten vidare, säger Tomas.

 

Nu stämmer Per och Tomas myndigheten för att få skadestånd

I dag lämnar Per och Tomas in en stämningsansökan tillsammans med Rättvis skatteprocess för att få upprättelse.

– Det är viktigt att man kan lita på de svar man får från skatteupplysningen och Skatteverket. Om Skatteverket inte tar ansvar för de råd de ger riskerar många småföretagare, som Per och Tomas, att få problem. Därför vill vi nu att Skatteverket betala skadan som uppstod för Per och Tomas, säger Rättvis skatteprocess vd Carl Göransson.

Trots den felaktiga upplysningen Tomas och Per fick svarar Skatteverket fortfarande att det är sex procent moms när man kontaktar dem i dag. Rättvis skatteprocess har flera inspelningar där Skatteverket fortfarande säger att det är sex procent moms på danstillställningar.

– Det är klart Skatteverket måste ta ansvar när de gjort fel. Att man i dag fortfarande kan ringa Skatteverket och få samma svar, trots det som inträffat för Per och Tomas, visar på att det finns problem med myndighetens interna rutiner. Och det går ytterst ut över småföretagare och privatpersoner, säger Carl Göransson.

– Per och Tomas är inte ensamma om att få felaktiga svar från Skatteverket. Vi har varit i kontakt med många andra som också litat på de svar de fått från skatteupplysningen och råkat illa ut.

Om juridiken

Skadeståndslagens 3 kap. 3 paragraf stadgar att enskilda kan få ersättning för den skada som orsakas på grund av en myndighets felaktiga råd eller upplysning. Det är den bestämmelse som Rättvis skatteprocess nu testar i Tomas och Pers fall.

Om Rättvis skatteprocess

Rättvis skatteprocess är en oberoende insamlingsstiftelse som kostnadsfritt hjälper privatpersoner och småföretagare som blivit orättvist behandlade i skatteprocessen att tillvarata sina rättigheter. Verksamheten finansieras av donationer från bland annat industrimannen Rune Andersson och NC Advisory, rådgivare till riskkapitalbolaget Nordic Capitals fonder.

 

***

För ytterligare information, kontakta Carl Göransson på 073 672 31 33.