Rättvis skatteprocess välkomnar rapport om rättssäkerheten i skatteförfarandet – men mer måste göras

Rättvis skatteprocess välkomnar rapport om rättssäkerheten i skatteförfarandet – men mer måste göras

Bättre skrivna domar, tydligare processledning och ökad transparens hos Skatteverket. Det är några av förslagen som Skatteverket, Domstolsverket och Advokatsamfundet presenterar för att stärka rättssäkerheten i skatteprocessen. ”Angeläget, men inte tillräckligt”, kommenterar Sven-Åke Bergkvist, ordförande för Rättvis skatteprocess.

Bättre skrivna domar, tydligare processledning och ökad transparens hos Skatteverket. Det är några av förslagen som Skatteverket, Domstolsverket och Advokatsamfundet presenterar för att stärka rättssäkerheten i skatteprocessen. ”Angeläget, men inte tillräckligt”, kommenterar Sven-Åke Bergkvist, ordförande för Rättvis skatteprocess.
Skatteverket, Domstolsverket och Advokatsamfundet presenterade den 5 juni en ny rapport om hur rättssäkerheten i skatteförfarandet ska stärkas. Bakgrunden till rapporten var den Demoskopundersökning som Rättvis skatteprocess presenterade år 2018 där advokatkåren riktade kraftigt kritik mot kvaliteten på förvaltningsdomstolarna.
– Det är välkommet att  initiativ tas för att förbättra rättssäkerheten. Samtidigt hade jag önskat att rapporten hade hemställt om lagändring hos regeringen. Ytterst behövs ändrad reglering för att rättssäkerheten ska bli god på området, kommenterar Sven-Åke Bergkvist, ordförande för Rättvis skatteprocess som också deltog i arbetsgruppen. Han fortsätter:
– Jag hade hoppats på att rapporten skulle kommit med förslag om ändrad praxis och ytterligare utredningar, men gruppen såg sig inte redo att göra det. Det tycker jag är synd, avslutar Sven-Åke Bergkvist.
För ytterligare frågor, kontakta Sven-Åke Bergkvist på nr 070 977 74 56