Remissyttrande om företrädaransvarsutredningen (SOU 2020:60)

Betänkande företrädaransvarsutredningen

Rättvis skatteprocess har lämnat remissyttrande över betänkandet Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60) från företrädaransvarsutredningen.

Vi anser att utredningens förslag är positiva men inte går tillräckligt långt i att begränsa företrädaransvaret till de tydliga missbruksfallen.

Läs remissyttrandet