Aktuellt.

Uppdaterad version av Överklagandeguiden
2019-02-06 Admin

Överklagandeguiden

En av de vanligaste frågorna vi på Rättvis skatteprocess får är hur man överklagar beslut från Skatteverket och driver sin process i domstol.

Att frågan kommer så ofta som den gör är inte det minsta förvånande. Skatterätten är komplicerad och byråkratisk. Därför är det inte konstigt att människor utan juridisk utbildning upplever att det är svårt att överklaga beslut från Skatteverket.

För att göra hela processen mer lättförståelig har Rättvis skatteprocess tagit fram Överklagandeguiden. Dokumentet förklarar hur Skatteverket, domstolarna och själva överklagandeprocessen fungerar. Vi ger dig även en del tips att ta med när du skriver på ditt överklagande eller din begäran om omprövning. Vi hoppas att vi genom Överklagandeguiden gör din kontakt med Skatteverket och förvaltningsdomstolarna mer greppbar.

Du hittar guiden här – nu i ny version