Aktuellt.

Motionstiden över – stort fokus på skatter och rättsäkerhet i riksdagen
2017-10-06 Admin

Motionstiden över – stort fokus på skatter och rättsäkerhet i riksdagen

Det var stort fokus på rättssäkerhet inom skatteuttaget under årets allmänna motionstid i riksdagen. Vi tycker det är mycket positivt att frågorna är aktuella på politisk nivå.

Den allmänna motionstiden är en period i början av varje riksdagsår där riksdagsledamöterna får möjlighet att motionera i olika politiska frågorna. Motionstiden löper mellan riksmötets början till 15 dagar efter att regeringen överlämnat sin budgetmotion.

Årets motionsskörd visar på ett stort engagemang för skatter och rättssäkerhet. Rättvis skatteprocess har gjort en sammanställning av de motioner som kommit in. Vi kan konstatera att frågorna särskilt engagerar riksdagsledamöter i oppositionspartierna.

Vi sammanställer vi motionerna tillsammans med partitillhörighet för motionären eller motionärerna. Det betyder inte i alla sammanhang att partierna driver frågan eller till fullo står bakom motionen. Klicka på rubriken för att läsa motionen i sin helhet.

Utökning av utredningen om företrädaransvar

I början av september tillsatte regeringen en utredning av det skatterättsliga företrädaransvaret. Tyvärr fick utredningen ett begränsat mandat, vilket uppmärksammats av flera riksdagsledamöter. De motionerar nu om att regeringen ska utöka utredningen till att även omfatta den grova oaktsamheten.

 1. Företrädaransvar och anstånd i skattemål (M, C, L, KD)
 2. Företrädaransvar i aktiebolag (KD)
 3. Entreprenörskap och småföretagande (M)
 4. Skatter (C)

Ersättning för rättegångskostnader vid vinst i skattemål

I dag är det inte ovanligt att den som helt eller delvis vinner mot Skatteverket i domstol inte får full ersättning för sina rättegångskostnader. En tidigare statlig utredning visar att man i snitt får 49 procent av sina kostnader täckta om man vinner helt eller delvis mot Skatteverket.

 1. Full ersättning för rättegångskostnader vid vinst i skattemål (M)

Anståndsreglerna

Skatteverket kan utmäta egendom genom Kronofogden och sälja den innan en fråga är slutgiltigt avgjord. Det har i flera fall medfört att Skatteverket sålt egendom i tron om att de ska vinna. När myndigheten sedan förlorat har den skattskyldiges egendom redan varit såld.

 1. Utred anståndsreglerna i skattemål (M)
 2. Företrädaransvar och anstånd i skattemål (M, C, L, KD), samma som motion 1.

Mervärdesskatt, virtuella varor

Dagens momslagstiftning är inte anpassad för digitala näringar. Vi på Rättvis skatteprocess kommer återkomma till detta senare i höst, men det uppmärksammas redan nu i riksdagen.

 1. Skattemässig hantering av virtuella varor (M)

Skatteverkets rutiner

Emellanåt riktas kritik mot Skatteverkets arbetssätt på vissa områden. Flera riksdagsledamöter motionerar framåtsyftande kring hur man kan utveckla arbetet.

 1. Skatter (C), samma som 4.
 2. Minskad skatteadministration, regelförenklingar och konsekvensanalyser (M, C, L, KD)
 3. Skatteverkets inriktning (SD)

Sjömäns skattevillkor

Utformningen av den så kallade 183-dagarsregeln gör att sjömän hamnar i kläm. Här föreslås en översyn.

 1. Sjömäns skattevillkor (M)