Minna Grahn ny studentjurist hos Rättvis skatteprocess

Minna Grahn ny studentjurist hos Rättvis skatteprocess

Hej Minna och välkommen till Rättvis skatteprocess! Vem är du?

Jag heter Minna Grahn och läser min sjunde termin på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Just nu läser jag en fördjupningskurs i företagsbeskattning och tidigare har jag bland annat hunnit med en utbytestermin i Singapore.

Varför är du intresserad av skatterätt?
Jag är intresserad av skatterätt eftersom det är ett av de mest dynamiska och föränderliga rättsområdena inom juridiken. Det är även ett rättsområde som berör i stort sett hela samhället vilket gör det väldigt rättspolitiskt.
Hur kom du att bli intresserad av rättssäkerhetsfrågor?
Under juristprogrammet och framförallt terminerna med offentlig rätt fick jag upp ögonen för vilken makt staten har över den enskilda och hur viktigt det är att denna makt utövas korrekt. Rättssäkerhet är grunden i en demokrati jurister har ett stort ansvar att försvara den.