Aktuellt.

Nu lanseras Rättvis skatteprocess
2016-12-06 Admin

Nu lanserar vi Rättvis skatteprocess

I dag presenterar flera näringslivsprofiler och opinionsbildare satsningen Rättvis skatteprocess på SvD Näringsliv Debatt. Stiftelsen ska hjälpa småföretagare och privatpersoner som hamnar i kläm i skatteprocessen. ”I Sverige möter den som vill ta tillvara sin rätt mot staten ofta svåra hinder, vilket inte minst gäller på skatteområdet”, säger vd Carl Göransson.

Att få problem med Skatteverket kan vara mycket dyrt, även för den som inte gjort något fel. Om man ska ha en chans att försvara sin rättigheter måste man anlita ett eget ombud, något som är mycket dyrt. I regel får man inte heller ersättning fullt ut för de kostnader man haft att försvara sig – även om man gjort allt rätt.

I dag är det alldeles för svårt för privatpersoner och småföretagare att försvara sina rättigheter mot Skatteverket. För att att även enskilda utan tillräckligt med pengar att betala för en dyr skattejurist ska kunna få rätt mot myndigheten tar vi initiativ till stiftelsen Rättvis skatteprocess, säger Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess, och fortsätter:

– Genom att bistå med kostnadsfri rättshjälp vill vi jämna ut oddsen för privatpersoner och småföretagare som hamnat i kläm i skatteprocessen.

Rättvis skatteprocess ska årligen driva ett antal rättsfall pro bono och genom dessa även bilda opinion kring problem inom skatteprocessen, det vill säga förfarandet där staten tar ut skatt. Syftet är att på sikt bidra till en rättssäkrare och rättvisare skatteprocess.

Rättvis skatteprocess styrelse består av initiativtagarna Sven-Åke Bergkvist, ordförande och partner på Mannheimer Swartling, samt Klas Tikkanen, CFO på Nordic Capital, Henrik von Sydow, omvärldsanalytiker på Carnegie Privatbank och tidigare ordförande för riksdagens skatteutskott, Elisabeth Thand Ringqvist, vd Marsnen advisers samt Carl Göransson, jurist,  som också är vd för verksamheten.

Inledningsvis finanserias verksamheten genom donationer från bland annat industrimannen Rune Andersson, styrelseproffset Jan Samuelson och riskkapitalbolaget Nordic Capital.

Stiftelsen driver inledningsvis tre fall.

För mer information, kontakta Carl Göransson, 073-672 31 33 alt. carl.goransson@rattvisskatteprocess.se.