Läkarfallet – förlust

Extraläkaren riskerar upptaxering efter felaktigt Skatteverksbesked

Kammarrätten dömde i slutet av november 2017 till Britts nackdel. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade tyvärr inte prövningstillstånd.  

Britt Jansson är pensionerad läkare, men har hjälpt till att avlasta Karlskoga lasarett vid arbetstoppar. Efter ett felaktigt besked från Skatteverket ändrades hennes tidigare skattebeslut. ”Det blir en skattesmäll på flera hundra tusen kronor för mig, trots att jag följt myndighetens besked”, säger Britt Jansson. 

1995 flyttade Britt Jansson från Sverige till Italien där hon bosatte sig med sin italienske make i den lilla staden Sorrento, på den italienska västkusten. Då Britt är utbildad läkare valde hon att öppna en egen mottagning och ta emot patienter. Samtidigt hade hon fortsatt kontakt med den svenska sjukvården genom att ta kortare vikariat på svenska sjukhus ibland.

Med åren blev Britts make allt sjukare och hon valde att prioritera att spendera tid med honom framför långa arbetspass. Det har i efterhand medfört att hennes pension blivit lägre än avsett.

För ett par år sedan dog Britts man. Just då hade hon stängt sin mottagning för att gå i pension.

– För att få in lite mer pengar vill jag arbeta så mycket som möjligt som läkarvikarie i Sverige tills åldern tar ut sin rätt. Eftersom jag då skulle komma till Sverige mer än förut ringde jag Skatteverket för att säkerställa att jag betalade rätt skatt. Vid alla arbetstillfällen i Sverige, från det jag flyttade till Italien, har jag betalat så kallad SINK-skatt, säger Britt.

Britts besked från Skatteverket felaktigt

SINK-skatt är en speciell typ av skatt som medför en lägre skattesats för människor som inte bor i Sverige men som jobbar här. Förutsättningarna var att Britt som mest spenderade ett halvår i landet per år och att de perioder hon var utomlands var längre än de som hon var i Sverige, enligt myndighetens handläggare.

– Jag spenderade drygt 120 dagar per år i Sverige, det vill säga ungefär fyra månader. Det var aldrig planerat långt i förväg utan sjukhuset hörde av sig när de behövde hjälp eller jag hörde av mig när jag hade en möjlighet att resa hemifrån och så bokade vi in det, säger Britt. 

– Under tiden jag jobbade bodde jag i en jourlägenhet på sjukhusområdet.

Vid varje tillfälle Britt skulle jobba i Sverige ansökte hon om SINK-beskattning och fick varje gång ett nytt beslut kring detta. Vid ett tillfälle under andra halvan av år 2015 så blev bemötandet från Skatteverket ett annat.

– Man beslutade att inte bevilja mig SINK-skatt och att riva upp alla tidigare beslut för det innevarande året och även för året dessförinnan. Det blir en mycket stor skattesmäll för mig, retroaktivt och helt oväntat eftersom jag hållit mig helt och hållet till de regler Skatteverket upplyst mig om.

Anledningen till det ändrade beslutet var att myndigheten ansåg att Britt Jansson har så kallad stadigvarande vistelse i Sverige då hon återkommande arbetat här. Då menar Skatteverket att det finns en möjlighet enligt svensk lagstiftning att tillämpa normal inkomstbeskattning.

Huvudregeln är att vistelsen i Sverige som mest får uppgå till sex månader under ett år för att man ska få betala SINK-skatt. Dock kan avsteg göras från principen om man vistas stadigvarande i landet. Huruvida någon har stadigvarande vistelse avgörs i varje enskilt fall och finns inte definierat i lagstiftning. Därför blir också tillämpningen osäker.  

– Jag litade på Skatteverkets besked och nu riskerar jag att få betala dyrt för det, säger Britt.

Britt får hjälp av Rättvis skatteprocess

– Britt har agerat på det besked hon fått från myndigheten. Om de hade varit tydligare mot henne hade aldrig det här inträffat, säger Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess.

– Vi anser att Skatteverket ska stå för de besked de gett. Britt är en av flera vi varit i kontakt med som litat på svar de fått från Skatteupplysningen samt handläggare och därefter råkat illa ut. Därför hjälper vi henne nu att tillvarata sin rätt, säger Carl Göransson.

Britt företräds av Olle Kullinger, partner på Advokatfirman Nordia.