Aktuellt.

Remissyttrande om F-skatteutredningen
2019-11-01 Admin

Remissyttrande om F-skatteutredningen (SOU 2019:31)

Rättvis skatteprocess har lämnat remissyttrande angående F-skatteutredningens slutbetänkande F-skattesystemet – en översyn (SOU 2019:31).

Vi pekar på ett antal rättssäkerhetsrisker i utredningens förslag.

Läs remissyttrandet