Aktuellt.

Inbjudan till rapportlansering: Skattehotet mot datorspelarna
2018-03-06 Admin

Rapportlansering: Skattehotet mot datorspelarna

Varmt välkomna på lansering av Rättvis skatteprocess rapport En föråldrad skattelagstiftning riskerar att göra en generation av datorspelare till skattefuskare.

Föråldrad momslagstiftning försvårar kraftigt handeln med virtuella varor i onlinedatorspel.  Den nuvarande ordningen riskerar göra tusentals datorspelande ungdomar till ofrivilliga skattefuskare. Lagstiftningen särbehandlar fysiska och virtuella varor, vilket får oönskade konsekvenser för den som försöker göra rätt för sig.

Under seminariet presenterar Rättvis skatteprocess siffror på hur utbrett problemet är och vad man kan göra åt det.

Vid seminariet lyssnar vi till Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess, Anna Sandberg Nilsson, momsexpert på Svenskt Näringsliv, Karl Setterberg, professionell datorspelare, samt Olle Kullinger, partner vid Nordia Advokatfirma och ombud i Karls fall.

Plats: Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm
Dag:  23/3
Tid: kl 12-13, lunch serveras från 11.30.

Anmälan sker till emelie.pappila@rattvisskatteprocess.se. Observera att antalet platser är begränsade.

Varmt välkomna!