Våra fall.

Skatteverkets miss innebar slutet för deras danskvällar
2016-12-06 Admin

Skatteverkets miss innebar slutet för deras danskvällar När Tomas Wiklöf och Per Westermark skulle anordna dans frågade de Skatteverket vilken momssats som de skulle ha på entrébiljetterna. Det svar Skatteverket gav var felaktigt – vilket blev kostsamt. Felet uppmärksammades först flera år senare och kostade dem flera hundratusentals kronor, bland annat genom att de fick betala skattetillägg. Nu hjälper Rättvis skatteprocess dem att få upprättelse genom att kräva Skatteverket på skadestånd för den felaktiga upplysningen.

Tomas Wiklöfs och Per Westermarks största hobby är dans. Det var därför de hösten 2010 bestämde sig för att starta ett företag och anordna danstillställningar i egen regi. Inledningsvis hjälpte de Folkets hus men efter att organisationen lade ner dansverksamheten efter en för dyr dansgala tog Tomas och Per över ansvaret för verksamheten i lokalerna.

– Både jag och Tomas brinner ju för dans och har länge engagerat oss ideellt. När vi fick möjlighet att anordna dans i Folkets Hus lokaler i Sundsvall och dessutom få ersättning för var det klart vi nappade, även om vi först aldrig avsåg att ta betalt för vår hobby, säger Per.

För att kunna arrangera danstillfällena behövde Per och Tomas ett företag för att sköta räkenskaperna. När man startar företag är det många regler att hålla koll på. Därför valde de att kontakta Skatteverket för att får hjälp.

– Inledningsvis var vi osäkra på vilken momssats vi skulle ha på våra entrébiljetter så vi ringde Skatteverket. Där var svaret solklart ­– det var sex procent moms som gällde, säger Tomas.

När Tomas och Per skulle redovisa momsen blev deras dåvarande redovisningshjälp osäker på vad som egentligen gällde och anade att myndigheten hade fel. Han valde därför att ringa Skatteverket för att kontrollera uppgiften. Även han fick svaret att den var sex procent moms som skulle betalas in.

Skatteverkets felaktiga svar blev kostsamt

Att lita på det svar som Tomas och Per fått från myndigheten blev kostsamt. Skatteverket hade fel.

– Med facit i hand skulle vi ju aldrig litat på dem. I själva verket är det 25 procent moms som gäller vid danstillställningar. Och det blev ju smärtsamt uppenbart när Skatteverket krävde oss på flera hundratusen kronor vid upptaxeringen. Dessutom fick vi betala skattetillägg, så kallad straffskatt, på 20 procent vilket blev riktigt dyrt, säger Per.

Skattetillägg är en extra straffskatt man får betala i det fall den uppgift man lämnat till Skatteverket inte stämmer. I Tomas och Pers fall handlade det om 20 procent på den summa de missat att betala in.

Efter att Skatteverket valt upptaxera Per och Tomas verksamhet gick det inte längre att få den att gå runt. De valde att lägga ner.

– Vi fick lägga ner allt. Det blev alldeles för dyrt för oss driva verksamheten vidare, säger Tomas.

– Det var verkligen tråkigt. Vi försökte bara göra rätt för oss, flikar Per in.

Nu hjälper Rättvis skatteprocess Tomas och Per att få upprättelse

Tillsammans med Rättvis skatteprocess stämmer Tomas och Per staten och Skatteverket för att få skadestånd för den felaktiga upplysningen som stjälpte deras verksamhet.

– Det är viktigt att man kan lita på de svar man får från skatteupplysningen och Skatteverket. Om Skatteverket inte tar ansvar för de råd de ger riskerar många småföretagare, som Per och Tomas, att få problem. Att anlita en skattejurist är ofta för dyrt för mindre företag och då är Skatteverket den enda instans de kan vända sig till för råd, säger Rättvis skatteprocess vd Carl Göransson.

Skadeståndslagens 3 kap. 3 paragraf stadgar att enskilda kan få ersättning för den skada som orsakas på grund av en myndighets felaktiga råd eller upplysning. Det är den bestämmelse som Rättvis skatteprocess nu testar i Tomas och Pers fall.

Trots den felaktiga upplysningen Tomas och Per fick svarar Skatteverket fortfarande att det är sex procent moms när man kontaktar dem i dag. Rättvis skatteprocess har tagit fram flera inspelningar där Skatteverket fortfarande säger att det är sex procent moms på danstillställningar.

– Det är klart Skatteverket måste ta ansvar när de gjort fel. Att man i dag fortfarande kan ringa Skatteverket och få samma svar, trots det som inträffat för Per och Tomas, visar på att det finns problem med myndighetens interna rutiner. Och det går ytterst ut över småföretagare och privatpersoner, avslutar Carl Göransson.