Aktuellt.

Rapport om anstånd i skattemål
2018-10-30 Admin

Anstånd i skattemål

Rättvis skatteprocess kan i en ny rapport visa att anståndsreglerna tillämpas restriktivt av domstolarna. Att inte få anstånd kan få stora konsekvenser för privatpersoner och småföretagare, då dessa riskerar att behöva sälja stora tillgångar för att betala den skatt som de krävs på. 

63 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) reglerar anstånd med betalning av skatt. Bestämmelserna syftar till att ge den skattskyldiga anstånd om det är tveksamt hur stort skattebeloppet slutligen kommer att bli. Anstånd ska ges om det är minst lika sannolikt att skatten kommer sättas ner som att den kommer kvarstå. Anstånd ska även ges i de fall det väger över något i sannolikhet att skatten inte ska sättas ner. Översatt i procent betyder detta att det krävs något mindre än 50 % sannolikhet att skatten ska sättas ner i den underliggande skattefrågan för att domstolen ska bevilja anstånd.

Rättvis skatteprocess undersökning har utförts genom en granskning av avdömda mål från förvaltningsrätten under 2016 som berör anstånd. Undersökningen visar att i 23 procent av de fall som anstånd inte beviljas vinner sedan den skattskyldige helt eller eller delvis den underliggande skattefrågan.

Du hittar rapporten här