Annika Lundius ny styrelseledamot i Rättvis skatteprocess

Annika Lundius

Annika Lundius valts in som ny ledamot i styrelsen för Rättvis skatteprocess.

Annika Lundius har en juristexamen och har varit rättschef och tillika finansråd i finansdepartementet. Hon har tidigare även varit verkställande direktör i Försäkringsförbundet, nuvarande Svensk Försäkring, samt vice vd i Svenskt Näringsliv.

Hon har för närvarande också styrelseuppdrag i Industrivärden och i stiftelsen Entreprenörskapsforum.