Om oss.

Vi hjälper dig som blivit orättvist behandlad i skatteprocessen att tillvarata dina rättigheter

Om Rättvis skatteprocess

Rättvis skatteprocess är en oberoende insamlingsstiftelse som kostnadsfritt hjälper privatpersoner och småföretagare som blivit orättvist behandlade i skatteprocessen att tillvarata sina rättigheter. Genom att hjälpa driva fall i domstol och bilda opinion ska stiftelsen bidra till en rättssäkrare och rättvisare skatteprocess.

Rättvis skatteprocess verksamhet finansieras helt genom donationer från privatperson och företag. Därför kan vi driva fallen kostnadsfritt för våra klienter.

Rättvis skatteprocess grundades år 2016.

Därför behövs vi

För de allra flesta fungerar Skatteverkets myndighetsutövning väl. Med utvecklade digitala tjänster och en snabb telefonupplysning upplever många att det är lätt att få hjälp. Ibland uppstår dock problem för privatpersoner och småföretagare. Ibland på grund av att de gjort fel, men i vissa fall på grund av bristande rättssäkerhet.

Dyrt att anlita ombud

För den som fått problem med Skatteverket finns möjlighet att anlita ett ombud och på så sätt tillvarata sina rättigheter. Samtidigt är det dyrt att anlita ombud. Skatteärenden baseras ofta på komplicerade lagar och regler och i praktiken går det inte att driva rättsligt komplexa skattefrågor utan juridiskt ombud. Den som utreds av Skatteverket får inte heller hjälp av ett offentligt finansierat ombud som exempelvis är fallet vid brottmål.

Den privatperson eller småföretagare som inte har råd att anlita en skattejurist lämnas ensam i myndighetens grepp. Skatteverket har ofta större resurser att utreda och driva ett fall än den enskilde och därför blir styrkebalansen ojämn.

Låg eller obefintlig ersättning vid vinst i domstol

Skatteprocesser blir ofta mycket dyra och tar i regel lång tid. Till skillnad från andra typer av mål står inte motparten, i detta fall staten, för rättegångskostnaderna i det fall den skattskyldige vinner. Istället betalas en så kallad skälig ersättning ut – nästan alltid understigande de verkliga kostnaderna för att anlita ett ombud. Enligt en undersökning som Rättvis skatteprocess tagit fram får den skattskyldige i snitt 39 procent av de kostnader denne verkligen haft för att försvara sig i mål där den helt eller delvis får rätt.

Det innebär att man själv oftast får stå för sina juristkostnader, även i det fall man har rätt och Skatteverket felaktigt förorsakat en process. I vissa fall kan det handla om hundratusental kronor som den enskilde förlorar trots att den gjort allting rätt.

Icke-enhetlig handläggning hos Skatteverket

Många skattejurister som vi har varit i kontakt med vittnar om en bristande enhetlighet i handläggning hos Skatteverket. Vår uppfattning är att kontakten med myndigheten för den enskilde individen allt för ofta ter sig som ett lotteri. Får man en duktig handläggare finns en hög sannolikhet att ärendet bereds i korrekt ordning men så blir tyvärr inte alltid fallet.

Ojämn kvalitet i domstolarna

I det fall Skatteverket fattat ett felaktigt eller illa underbyggt beslut finns möjlighet att överklaga till domstol. Domstolen ska se till att alla förutsättningar i fallet lyfts fram och därefter genom dom ändra beslutet om så behövs. Dock brister för ofta domstolarnas kompetens på skatteområdet. En statlig utredning slog nyligen fast att en tredjedel av de svenska förvaltningsrätterna inte har ett tillräckligt underlag av mål för att kunna hålla en tillfredsställande skattekompetens. Det medför att rättstillämpningen ibland blir ojämn och icke-enhetlig.

Medarbetare

Patrick Krassén

Verkställande ledamot

Patrick Krassén har en juristexamen och fil kand i statsvetenskap från Stockholms universitet. Bredvid sin roll som verkställande ledamot för Rättvis skatteprocess arbetar han som skattepolitisk expert på Företagarna. Patrick har tidigare arbetat som expert på Svenskt Näringsliv och ledarskribent på Svenska Dagbladet.

Max Sjöberg

Studentjurist

Max Sjöberg läser sin sjunde termin på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Tidigare har han studerat bland annat ekonomi vid Göteborgs universitet.

Minna Grahn

Minna Grahn

Studentjurist

Minna Grahn läser sin sjunde termin på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Tidigare har hon bland annat arbetat som skattekonsult och studerat vid Singapore Management University.

Styrelsen

sven-ake-bergqvist

Sven-Åke Bergkvist

Ordförande

Sven-Åke är tidigare partner på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Han har mer än 30 års erfarenhet av skattefrågor och är specialiserad på bolagsbeskattning, särskilt fusioner och förvärv och internationella och nationella omorganisationer. Sven-Åke är utbildad jurist vid Uppsala universitet.

klas

Klas Tikkanen

Ledamot

Klas arbetar som Chief Financial Officer på NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder. Innan Klas började på NC Advisory har han bland annat jobbat på Relacom, Dometic och McKinsey & Company. Klas har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm och Wharton Business School, University of Pennsylvania.

Annika Lundius

Annika Lundius

Ledamot

Annika har en juristexamen och har varit rättschef och finansråd i Finansdepartementet. Hon har tidigare även varit verkställande direktör i Försäkringsförbundet samt vice vd i Svenskt Näringsliv. Annika har för närvarande styrelseuppdrag också i Industrivärden och i stiftelsen Entreprenörskapsforum.

henrik-von-sydow

Henrik von Sydow

Ledamot

Henrik är jurist och omvärldsanalytiker på Carnegie Privatbank. Innan Henrik började på Carnegie Privatbank var han riksdagsledamot i tolv år. Mellan 2010 och 2014 var han ordförande för riksdagens skatteutskott. Henrik är utbildad jurist vid Lunds universitet.

Carl Bergkvist

Ledamot

Carl har en juristexamen från Stockholms universitet och är tidigare vd för Rättvis skatteprocess. Till vardags arbetar han som näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare. Dessförinnan har Carl arbetat som politisk tjänsteman kopplad till riksdagens skatteutskott.

Skatterådet

Skatterådet är Rättvis skatteprocess expertkommitté inom skatterätt. Rådet sammanträder ett par gånger per år.

Sven-Åke Bergkvist

Ordförande

Sven-Åke Bergkvist är skattejurist och tidigare partner på advokatbyrån Mannheimer Swartling.

Mattias Schömer

Ledamot

Mattias Schömer är partner på advokatbyrån Vinge.

Olle Kullinger

Ledamot

Olle Kullinger är partner på Advokatfirman Nordia.

Ernst Forsberg

Ledamot

Ernst Forsberg är skattejurist och verksam vid PwC Sverige.

Magnus Brokelind

Ledamot

Magnus Brokelind är skatteansvarig på Mellby gård.

Gustav Lindkvist

Ledamot

Gustav Lindkvist är juris doktor med egen konsultverksamhet.

Filip Savic

Ledamot

Filip Savic är advokat vid Sundberg & Savic Advokatbyrå.

Lars Franck

Ledamot

Lars Franck är chef för företagsbeskattning vid Deloitte.

Ombud

Filip Savic

Advokat

Filip Savic är advokat vid Sundberg & Savic och driver återkommande fall för Rättvis skatteprocess. Han är jur kand från Lunds universitet. 

Carl-Johan Allansson

Advokat

Carl-Johan Allansson är advokat och partner på advokatbyrån Nordia. Carl-Johan driver merparten av Rättvis skatteprocess fall. Han är jur mag från Uppsala universitet.