Nytt fall: Leksakspionjären hotas av retroaktiv skattesmäll

Crister Magnusson

Leksaksföretagaren Crister Magnussons företag påfördes höjd tullavgift och moms retroaktivt efter att Tullverket omklassificerat produkter som Cristers företag importerat i åratal. Nu vill Skatteverket kräva Crister personligen på pengarna – trots att han följt Tullverkets tidigare revisionsbeslut.

I 60 år har Crister Magnusson haft en passion för elektroniska leksaker. Han var till och med som barn riksmästare i bilbaneracing. Under studietiden startade Crister ett företag som importerade elektroniska och fjärrstyrda modeller till Sverige. I början av 1980-talet fick Crister kontakt med det japanska företaget Kyosho, som var ledande i att tillverka radiostyrda modeller. Crister kom att bli återförsäljare av Kyoshos modeller i Sverige och etablerade Kyosho i Sverige – sedermera även i Finland och Norge.

Verksamheten gick mycket bra, och Kyosho hade som mest ett 40-tal anställda i Sverige, butiker i flera städer och en produktkatalog som distribuerades i som mest 150 000 exemplar.

– För mig har det egna företagandet alltid varit spännande med stora möjligheter att få arbeta med olika uppgifter och med hög kvalitet. Speciellt att få kunna utveckla Kyosho till det helt dominerande varumärket på området. Jag strävade efter hög kvalitet i alla avseenden, allt från produkter med tillhörande manualer, marknadsföring, val av återförsäljare till alla former av myndighetskontakter, säger Crister Magnusson.

Omklassificering efter att bolaget lagts ned

I mitten av 2010-talet började Crister närma sig pensionsåldern och verksamheten hade gradvis minskat. 2017 tvingades Kyosho i konkurs.

Tullverket hade hösten 2016 inlett en granskning, och efter konkursen beslutade Tullverket att göra en omprövning av Kyoshos tulldeklarationer för de tre föregående åren. I omprövningen beslutade Tullverket att retroaktivt omklassificera de modeller som Kyosho hade importerat, en helikopterliknande flygleksak med kamera påmonterad. Enligt Tullverket var detta att se som en kameradrönare, som ska deklareras i en annan tullkategori – med påtagligt högre tulltaxa. Genom omklassificeringen påfördes Kyosho förhöjd tull och moms med drygt 600 000 kronor retroaktivt.

– Det kom som en total överraskning, och en mycket otrevlig sådan. Vi hade drivit företaget i 40 år utan en anmärkning. Tullverket hade genomfört en ingående tullrevision av bolaget bara några år tidigare som inte ledde till några rättelser av klassificeringen av våra radiostyrda modeller, säger Crister Magnusson.

Efter att tullrevisionen – som pågick i 20 månader – hade avslutats utan anmärkning fortsatte Kyosho att följa Tullverkets vägledning för klassificering. När Tullverket senare ändrade sig och påförde höjd tull och moms retroaktivt, överklagade Crister Magnusson beslutet till förvaltningsrätten.

Orimligt påstående om oaktsamhet

Skatteverket beslutade, trots att frågan inte avgjorts i överprövande domstol – vilket är ovanligt – att efter ansökan från Tullverket påföra Crister företrädaransvar för tullavgiften. Det är mycket ovanligt att företrädaransvar hävdas för tull (till skillnad från skatteskulder till Skatteverket, där ett stort antal mål om företrädaransvar avgörs årligen och det finns en rättspraxis sedan decennier).

Skatteverket hävdar i sin ansökan om företrädaransvar att Crister förfarit grovt oaktsamt för att Kyosho inte sökte ett så kallat bindande klassificeringsbesked. Detta trots att Tullverket inte krävt det efter sin revision. Sådana klassificeringsbesked gäller endast en viss produkt och av alla hundratusentals produkter som importeras till Sverige söks bara några hundra klassificeringsbesked årligen.

– Det handlar om produkter som Kyosho hade importerat i åratal, alltså inte någon ny produkt. Kyosho hade följt Tullverkets revisionsrapport. Det är orimligt att kalla detta för grov oaktsamhet, säger Patrick Krassén, verkställande ledamot i Rättvis skatteprocess.

– För mig kändes som ett slag i ansiktet när Tullverket, som vi alla år haft en mycket god relation till, beslutade att ändra klassificeringen för precis samma typ av produkter som vi i alla år varit överens om klassificeringen för. Den smått extrema känslan av att staten, genom Tullverket, plötsligt och med retroaktivitet ändrade förutsättningarna för verksamheten var helt overklig. När sedan Skatteverket bestämde sig för att, under förevändning av att jag förfarit grovt oaktsamt, kräva mig personligen på 375 000 kr, kändes alla års strävan efter att göra rätt i alla myndighetskontakter plötsligt rätt meningslös, säger Crister Magnusson.

– Efter att under årtionden gärna uppmuntrat unga att bli egna företagare, känns det nu mer som att jag skulle vilja varna för den oförutsägbarhet och risk man uppenbarligen tar som företagare i Sverige. Det är knappast något som svensk ekonomi med sitt stora beroende av nyföretagande behöver, säger Crister Magnusson.

Rättvis skatteprocess bistår nu Crister i att överklaga Skatteverkets beslut. Ombud för Crister är advokaterna Olle Kullinger och Emil Hofbard.

Frågor besvaras av Patrick Krassén, verkställande ledamot i Rättvis skatteprocess, på patrick.krassen@rattvisskatteprocess.se.